Header
 
Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Az alábbi általános felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Felhasználási feltételek”) a Berlin-Chemie/A.Menarini Kft. (2040 Budaörs, Neumann János u. 1.) („Fenntartó”) által fenntartott www.tiedakontroll.hu weboldal ("„Weboldal”) felhasználásának feltételeit szabályozza. A Weboldalra történő belépéssel Ön kifejezetten elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket:

1. Célok

A Weboldal az ejaculatio praecoxszal, azaz korai magömléssel, mint egészségügyi okokra is visszavezethető problémával foglalkozik, és célja, a problémával kapcsolatos tudományos igényű felvilágosítás, ismeretterjesztés. A Weboldalnak az általános tájékoztatáson túl nem célja az egyéniesített terápiás tanácsadás, úgyszintén bizonyos terápiás eszközök vagy módszerek ismertetése, népszerűsítése.

A fentiekre tekintettel a Weboldalon található tájékoztatás semmi esetre sem helyettesíti a megfelelő orvosi diagnózist, így amennyiben Ön ilyen vagy hasonló problémával küzd, kérjük, a pontos diagnózis végett keresse fel kezelőorvosát.

2. Szellemi alkotások

Jelen Weboldal, ideértve annak felépítését, grafikai és képi megjelenítését, továbbá a Weboldalon található valamennyi képi és szöveges tartalom szellemi alkotásnak minősül és szerzői, szabadalmi vagy védjegyoltalmi védettség alatt áll. A Weboldalon megjelenő tartalmak - eltérő megjelölés hiányában a („Fenntartó”) szellemi alkotásai. Erre tekintettel a fentiek bármilyen formában történő felhasználása - a magánhasználatot ide nem értve - a Fenntartó, vagy a szellemi alkotás jogosultja előzetes, kifejezett és írásos hozzájárulása mellett lehetséges.

A Weboldal látogatója magánhasználat keretében kizárólag a Weboldal tartalma vagy annak egy része számítógépe merevlemezén történő rögzítésére és nyomatására jogosult. A Weboldal látogatója kifejezetten nem jogosult a Weboldal tartalmának egy része vagy egésze (ideértve a Weboldalon közzé tett adatbázisok, azok egy része vagy adattartalma) újrahasznosítására, így különösen de nem kizárólag annak többszörözésére, terjesztésére, másolására, használatára, hasznosítására, átdolgozására, más adatbázisban történő megjelenítésére, nyilvánossághoz közvetítésére vagy más weboldal részeként történő beágyazására, úgynevezett „frame”-be helyezésére úgyszintén a weboldal elérhetőségének (a www.tiedakontroll.hu link vagy allinkjei) beágyazására.

Jelen Felhasználási feltételek egyetlen kijelentése sem értelmezhető a szellemi alkotások felhasználásához szükséges licensz- vagy más felhasználási jog megadásaként.

3. Felelősség

A Fenntartó minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon teljes, pontos és naprakész információkat közöljön, azonban nem vállal felelősséget a közölt információk teljességéért, pontosságáért, és naprakészségéért.

A Fenntartó, úgyszintén a Weboldal üzemeltetésében közreműködő személyek nem vállalnak felelősséget a Weboldalhoz történő hozzáférésből, annak használatából vagy a használhatatlanságból, valamint a tartalom hibájából vagy hiányosságából eredő bármely közvetlen, közvetett, kapcsolódó vagy következményes károkért, ideértve bármely hatóság vagy bíróság által kiszabott bírság, büntetés vagy kártérítés összegét is.

A jelen Weboldalon található linkeken keresztül a látogató más weboldalakra is eljuthat, amelyek nem állnak a Fenntartó ellenőrzése alatt. Ennek megfelelően a Fenntartó nem vállal felelősséget ezen Weboldalak tartalmáért, ideértve, de nem kizárólagosan azok változásait és frissítéseit, illetve azok hivatkozásait, linkjeit. Más weboldalakra mutató linkek kizárólag a látogatók kényelmét szolgálják, és a jelen Weboldalon való elhelyezésük semmilyen körülmények között nem jelenti azt, hogy a kapcsolódó Weboldalak tartalmával a Fenntartó egyetértene, vagy azokat támogatná. A linkelt weboldalakon található információk nem feltétlenül tükrözik a Fenntartó álláspontját.

A Fenntartó fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, értesítés nélkül változtatásokat, javításokat és fejlesztéseket eszközöljön a Weboldalon, annak tartalmát egészben vagy részben módosítsa, illetve a Weboldalt megszüntesse, vagy más módon elérhetetlenné tegye. A Fenntartó a Weboldalon közzétett információk változásaiból vagy módosításaiból eredő bármely következményért vagy kárért nem vállal felelősséget.

Ugyancsak nem vállal felelősséget a Fenntartó azért, ha a látogató számítógépében vagy más eszközében a jelen Weboldal használata közben vírus miatt vagy más okból kár keletkezik.

A Fenntartó ezen túlmenően nem felel a Weboldalon elérhető tartalom bármely formában vagy módon történő felhasználásának következményeiért, illetve az esetlegesen ebből eredő kárért.

A Fenntartó jogosult a jelen Felhasználási feltételeket bármikor frissíteni.

A Felhasználási feltételek legutolsó frissítésének dátuma: 2013. november 20.

Footer